Programe de stagiu Erasmus

Noul program de stagiu Erasmus (2007-2013) oferă studenţilor europeni posibilitatea de a realiza un stagiu intr-o firmă dintr-o ţară din Uniunea Europeană.
Acceptând studenţi europeni în stagiu, în economia actuală, contribuie la consolidarea relaţilor externe cu alte ţări şi la dezvoltarea reţelei de contacte de afaceri în Piaţa Europeană.
Studenţii stagiari pot ajuta în activităţi precum: traduceri de documente, activităţi promoţionale, realizarea paginilor web şi alte activităţi ce corespund experienţei şi nivelului de comunicare în limba cerută în firmă.

Paşi de parcurs înainte de stagiu. Documente

La sosire, în primele zile un coordonador va însoţi studentul/a la interviul cu un reprezentant al firmei de stagiu.
Coordonadoarea programului va menţine contactul cu firma de stagiu (telefon sau vizite săptămânale dacă e necesar), va gestiona documentele necesare şi va exercita funcţia de sprijin atât pentru firmă cât şi pentru studenţi.
Pe parcursul stagiului studentul/a nu poate fi contractat/ă; de asemenea stagiul este neplătit.

Documente

Se vor semna următoarele documente:

În cazul studenţilor Erasmus, înainte de sosirea studentului se va semna o Scrisoare de Acceptare în stagiu ( doar dacă este solicitată de către Universitatea studentului).

La sosirea studenţilor, vor fi facilitate firmei următoarele documente:

Contractul de stagiu în original, copii ale documentelor de identitate ale studentului/ei şi ale asigurărilor corespunzătoare (medicală sau card sanitar european şi asigurare de răspundere civilă).

Agenţia noastră se responsabilizează de a înregistra studenţii stagiari la Inspectoratul Munci printr-o Scrisoare;  firma va primi o copie a documentului de înregistrare.

La sfârşitul perioadei de stagiu ( aproximativ ultima săptămână de stagiu) firma va emite un Certificat ce justifică realizarea stagiului, va semna certificatul Mobility Europass şi Raportul de Evaluare (dacă e necesar).

Dacă doriţi mai multe informaţii nu ezitaţi să o contactaţi pe Monica Szauka, directoarea departamentui de programe europene (SIC) la szauka@gmail.com sau la telefoanele: 627 390 726 (952 223 799).